menu dblex
ifrågasatt
adjektiv
tvivelaktig
oviss
I uttryck
vara ifrågasatt

Alla synonymer går att klicka på.