menu dblex
idrottsanläggning
substantiv
stadion

Alla synonymer går att klicka på.