menu dblex
id
substantiv
Grupp
fisk
id
substantiv
flit
verksamhet
strävan
oförtrutenhet
trägenhet
arbete
träget arbete
identitetshandling

Alla synonymer går att klicka på.