menu dblex
icke vidkännas
verb
förneka
desavouera

Alla synonymer går att klicka på.