menu dblex
icke tillåta
verb
förvägra

Alla synonymer går att klicka på.