menu dblex
icke organiserad
adjektiv
irreguljär

Alla synonymer går att klicka på.