menu dblex
icke godkänna
verb
ogilla

Alla synonymer går att klicka på.