menu dblex
icke erkänna
verb
förneka

Alla synonymer går att klicka på.