menu dblex
icke överdriven
adjektiv
billig

Alla synonymer går att klicka på.