menu dblex
i viss mån
adverb
delvis
till en viss grad

Alla synonymer går att klicka på.