menu dblex
i väg
adverb
bort
dädan
undan
därifrån
hän
sta
åstad
Alternativ stavning
iväg

Alla synonymer går att klicka på.