menu dblex
i tagen
adjektiv
i selen
i arbetet
i farten
i tjänsten
i verksamhet
i gång
uppspelt
ivrig

Alla synonymer går att klicka på.