menu dblex
i synnerhet som
fras
så mycket mindre som

Alla synonymer går att klicka på.