menu dblex
i sinom tid
adverb
till sist
småningom
slutligen
så småningom
äntligen
i tidernas fullbordan
framdeles
när tiden är inne

Alla synonymer går att klicka på.