menu dblex
i någon mån
adverb
någorlunda
tämligen

Alla synonymer går att klicka på.