menu dblex
i laga ordning
adverb
vederbörligen

Alla synonymer går att klicka på.