menu dblex
i korus
adverb
samfällt
enstämmigt
alla på en gång

Alla synonymer går att klicka på.