menu dblex
i kondition
adjektiv
disponerad

Alla synonymer går att klicka på.