menu dblex
i jåns
adverb
nyss
för en stund sedan
nyligen
Alternativ stavning
ijåns

Alla synonymer går att klicka på.