menu dblex
i jämvikt
adjektiv
balanserad
stadig
jämn
stabil
statisk

Alla synonymer går att klicka på.