menu dblex
i fortsättningen
adverb
framdeles
fortsättningsvis
framgent
i det följande

Alla synonymer går att klicka på.