menu dblex
i förtroende meddela
verb
anförtro

Alla synonymer går att klicka på.