menu dblex
i extas
fras
hänryckt
extatisk
i sjunde himlen
utom sig

Alla synonymer går att klicka på.