menu dblex
i ett sträck
adverb
oavbrutet
nonstop
på löpande band
utan avbrott
utan uppehåll
omedelbart
non stop

Alla synonymer går att klicka på.