menu dblex
i ett obevakat ögonblick
fras
obemärkt

Alla synonymer går att klicka på.