menu dblex
hypotek
substantiv
pant
inteckning
säkerhet
underpant
borgen
säkerhet i fast egendom
förmånsrätt
I uttryck
belasta med hypotek
lämna som hypotek

Alla synonymer går att klicka på.