menu dblex
hyperbolisk
adjektiv
överdriven

Alla synonymer går att klicka på.