menu dblex
hyfsa till
verb
hyfsa
snygga till
städa
frisera
iordningställa

Alla synonymer går att klicka på.