menu dblex
huvudpunkter
substantiv
grunddrag
Se även
huvudpunkt
huvudpunkten

Alla synonymer går att klicka på.