menu dblex
huvudgärd
substantiv
kudde

Alla synonymer går att klicka på.