menu dblex
huvuddel
substantiv
huvudpart
Se även
huvuddelen

Alla synonymer går att klicka på.