menu dblex
hulka
verb
snyfta
grina
gråta

Alla synonymer går att klicka på.