menu dblex
huldra
substantiv
skogsrå
skogsfru
fe
skogssnuva
vittra
nymf
snuva
dryad
siren
lövjerska
älva
trollkvinna

Alla synonymer går att klicka på.