menu dblex
huggvärja
substantiv
svärd
plit
sabel

Alla synonymer går att klicka på.