menu dblex
hugga ut
verb
skulptera
snida
utmejsla
nedhugga
skövla
utforma

Alla synonymer går att klicka på.