menu dblex
hugga upp
verb
klyva
stycka
hugga sönder
skrota
skrota ned
upphugga
uthugga
vraka

Alla synonymer går att klicka på.