menu dblex
hugga till
verb
hugga
tillyxa
överdriva
ta till

Alla synonymer går att klicka på.