menu dblex
hugga itu
verb
spalta
spräcka

Alla synonymer går att klicka på.