menu dblex
hugga huvudet av
verb
halshugga
giljotinera
nacka

Alla synonymer går att klicka på.