menu dblex
hugga fast i
verb
klamra

Alla synonymer går att klicka på.