menu dblex
hugga fast
verb
fasttaga
gripa
ta fast
hugga tag i
hugga fatt
klamra sig fast

Alla synonymer går att klicka på.