menu dblex
horrör
substantiv
ryslighet
skräckföremål
skräcksyn
avsky
gräslighet

Alla synonymer går att klicka på.