menu dblex
hopstörtande
substantiv
sammanbrott
sammanfall

Alla synonymer går att klicka på.