menu dblex
hopslingra
verb
snärja
inveckla

Alla synonymer går att klicka på.