menu dblex
hoprörd
adjektiv
oklar
oredig
rörig

Alla synonymer går att klicka på.