menu dblex
hopplöst
adjektiv
räddningslöst
Se även
hopplös
hopplöst
adverb
oåterkalleligen
definitivt
hjälplöst
allt är förgäves
det är som förgjort
det är ute med någon

Alla synonymer går att klicka på.