menu dblex
hoppa över
verb
utelämna
förbigå
utesluta
skippa
inte ta med
slopa
glömma
förbise
hoppa
sitta över

Alla synonymer går att klicka på.