menu dblex
hopkrympt
adjektiv
förkrympt
hopkrumpen
skrumpen

Alla synonymer går att klicka på.