menu dblex
hopföra
verb
föra ihop
närma
samla

Alla synonymer går att klicka på.