menu dblex
hjälpa sig fram
verb
fortskaffa sig
ta sig fram
dra sig fram
klara sig

Alla synonymer går att klicka på.